II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Interesujące doniesienia z badań, ciekawa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczące problemów klinicznej diagnozy psychologicznej w różnych obszarach jej zastosowania były naszym udziałem. Po raz kolejny już przekonaliśmy się o wartości spotkania nauki i praktyki w tej dziedzinie, która dało okazję do refleksji nad standardami pracy w świetle doniesień naukowych.

Dziękujemy Uczestnikom za zainteresowanie wydarzeniem i wkład w przebieg konferencji, która wskazała na kolejne ważne do rozważenia wątki, pobudziła do refleksji, pozostawiła niedosyt….i nadzieję na kolejne spotkanie!

ORGANIZATORZY

Pracownicy i Doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Fundacja Salvus

PARTNERZY

Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Oddział w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Kliniczne

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Izabela Grzankowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mł kpt. dr Anna Piórowska – Prezes Fundacji „Salvus”

dr Anna Kobierecka – Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTP

dr Agnieszka Kruczek

dr Ewa Wojtynkiewicz

dr Krzysztof Piórowski

mgr Agata Borzyszkowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

mgr Karolina Szatkowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Góralska

Kamila Konwent – Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Diagnozy Klinicznej


KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Janusz Trempała, UKW

Dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW

Dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW

Dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW

Prof. dr hab. Mariola Bidzan, UG, Przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychologii Klinicznej

Prof. dr hab. Stanisława Steuden, KUL

Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, SAN

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, UAM

Dr hab. Emilia Soroko, prof. UAM

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, UJ

Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, UJ

Program ramowy
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej

Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Czwartek, 4 kwietnia 2019 r.

8.15 – 9.00

Rejestracja uczestników

Miejsce: Campus Główny UKW, budynek F, Aula Mykotoksyn

9.00 – 9.15

Inauguracja – powitanie uczestników konferencji

9.15 – 10:00

Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Diagnoza psychologiczna – kliniczna versus psychometryczna

10:00 – 10:30

Wykład plenarny – prof. dr hab. Mariola Bidzan

Nadużycia diagnostyczne w obszarze psychosomatyki

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.30

Wykład plenarny – prof. dr hab. Stanisława Steuden, ks. dr Paweł Brudek

Diagnoza egzystencjalnego wymiaru funkcjonowania osób w późnej dorosłości

11.30 – 13.15

Sesja plenarna I

PROCES DIAGNOSTYCZNY

13.15 – 14.15

Obiad

Sesja plakatowa

14.15 – 15.15

Sesja plenarna II

DIAGNOZA PROBLEMÓW PSYCHOPATOLOGICZNYCH

15.15 – 16.15

Dyskusja panelowa – przewodniczy dr hab. Bernadetta Izydorczyk

DYLEMATY DIAGNOSTYCZNE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

16.15 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 18.15

Sesja warsztatowa – budynek E

19.30

Bankiet – Restauracja Sowa, ul. Mostowa 4


Piątek, 5 kwietnia 2019 r.

9.00 – 9.30

Wykład plenarny – Aula Mykotoksyn

9.30 – 9.45

Referat sponsora

Pracownia Testów Psychologicznych PTP Warszawa

9.45 – 10.15

Wykład plenarny – dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. nadzw. UG

Nowe klasyfikacje zaburzeń: ICD 11 i DC:0-5 – zmiany w diagnozie dzieci

10.15 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Sesja plenarna III

METODY DIAGNOSTYCZNE

12.15 – 12.30

Referat sponsora

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk

12.30 – 12.40

Oficjalne zakończenie konferencji

12.40 – 13.30

Obiad

13.30 – 15.00

Sesja warsztatowa – budynek E

15.00

Zakończenie konferencji

Warsztaty

KAŻDEGO DNIA MOŻLIWE JEST UCZESTNICTWO W JEDNYM Z WARSZTATÓW

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

CZAS TRWANIA – 1,5 godz.
LICZBA UCZESTNIKÓW – 25 osób

Szczegóły w zakładce "Warsztaty"

Sponsorzy

Zapraszamy zainteresowanych sponsorów do kontaktu z komitetem organizacyjnym konferencji.

Sponsorzy

Logo PRacownia z Gdaska

Logo PRacownia z Warszaway

moja psychologia2

KONTAKT

Instytut Psychologii UKW
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Biuro Komitetu Organizacyjnego
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kliniczne Aspekty Diagnozy PsychologicznejImage
INSTYTUT PSYCHOLOGII UKW
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

tel. 575-600-240