logo-kadp-120.png

I Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 9-10 marca 2017

logo-20lat.png
kazimierz-wielki-300.png
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie
I Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową
Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej,
która odbyła się w dniach 9-10 marca 2017r. w Bydgoszczy


Spotkanie było okazją do integracji środowiska psychologów klinicznych wokół zagadnienia diagnozy klinicznej. W odpowiedzi na zaproszenie udział w konferencji wzięło liczne grono zaangażowane w działanie na rzecz kształtowania i realizowania standardów diagnozy klinicznej zarówno w ośrodkach naukowych, jak i licznych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną w różnych regionach Polski.

Refleksja nad klinicznymi aspektami diagnozy psychologicznej podejmowana była przez zgromadzone grono zarówno podczas wykładów, sesji plenarnych i warsztatowych, jak w rozmowach kuluarowych.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej zainaugurowała obchody 20-lecia kształcenia psychologów w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

patroni honorowi

patroni honorowi

z ostatniej chwili

Szanowni Państwo,

W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników.

Wygłoszono 6 wykładów plenarnych oraz 3 wykłady sponsorskie.

Odbyło się 7 sesji plenarnych, podczas których wygłoszono 23 referaty.

W sesji plakatowej zaprezentowano 16 plakatów z doniesieniami z badań.

Odbyły się 2 sesje warsztatowe, w każdej po 5 różnych spotkań warsztatowych.

galeria

sponsorzy

sponsprzy

organizatorzy

organizatorzy

Wyszukiwarka