II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

ORGANIZATORZY

Pracownicy i Doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Fundacja Salvus
Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej

Komitet Organizacyjny:
dr Izabela Grzankowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Anna Piórowska – Prezes Fundacji „Salvus”
dr Anna Kobierecka – Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTP
dr Ewa Wojtynkiewicz
mgr Agata Borzyszkowska  - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
mgr Karolina Szatkowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Góralska
mgr Agnieszka Kruczek

Program Konferencji

Program zostanie opublikowany w marcu 2019 roku.

Warsztaty

Program zostanie opublikowany w marcu 2019 roku.

Sponsorzy

Zapraszamy zainteresowanych sponsorów do kontaktu z komitetem organizacyjnym konferencji.

KONTAKT

Instytut Psychologii UKW
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Biuro Komitetu Organizacyjnego
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej