II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Informujemy, że termin rejestracji uczestnictwa w konferencji został zakończony.

Rejestracja na warsztaty rozpocznie się 19.03.2019 r.

ORGANIZATORZY

Pracownicy i Doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Fundacja Salvus
Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Izabela Grzankowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Anna Piórowska – Prezes Fundacji „Salvus”

dr Anna Kobierecka – Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTP

dr Ewa Wojtynkiewicz

dr Krzysztof Piórowski

mgr Agata Borzyszkowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

mgr Karolina Szatkowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Góralska

mgr Agnieszka Kruczek

dr Krzysztof Piórowski


KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Janusz Trempała, UKW

Dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW

Dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW

Dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW

Prof. dr hab. Mariola Bidzan, UG, Przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychologii Klinicznej

Prof. dr hab. Stanisława Steuden, KUL

Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, SAN

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, UAM

Dr hab. Emilia Soroko, prof. UAM

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, UJ

Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, UJ

Program Konferencji

Program zostanie opublikowany w marcu 2019 roku.

Warsztaty

Program zostanie opublikowany w marcu 2019 roku.

Sponsorzy

Zapraszamy zainteresowanych sponsorów do kontaktu z komitetem organizacyjnym konferencji.

KONTAKT

Instytut Psychologii UKW
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Biuro Komitetu Organizacyjnego
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kliniczne Aspekty Diagnozy PsychologicznejImage
INSTYTUT PSYCHOLOGII UKW
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

tel. 575-600-240