RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Administratorem Danych Osobowych jest:
INSTYTUT PSYCHOLOGII UKW
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio od Państwa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej", wystawienia faktury VAT za przedmiotową konferencję, budowy bazy danych osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowej konferencji w kolejnych edycjach konferencji. Dane osobowe zebrane w bazie danych wykorzystywane będą do kontaktów z Państwem w celu zaproszenia Państwa na kolejne edycje konferencji

Dane osobowe są archiwizowane i przechowywane przez okres do 25 lat od chwili zarejestrowania się poprzez stronę http://kadp.edu.pl

Dane osobowe powierzane są wraz z fakturą firmie ALFA Biuro Rozrachunkowe Janina Wienzek, 85-424 Bydgoszcz, ul. Św. Antoniego z Padwy 9A w celu przeprowadzenia operacji księgowych i rozliczeń finansowych oraz firmie MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK, 85-407 Bydgoszcz, ul. Trzeciewiecka 7 w związku z obsługą informatyczną strony internetowej - obydwie firmy nie wykorzystują danych do których mają dostęp w żaden inny sposób niż tu przedstawiony.

Dane osobowe przetwarzane są pod nadzorem oraz zgodnie z zasadami UKW w Bydgoszczy. Dane do Inspektora Danych Osobowych

Dane osobowe przekazywane przez zautomatyzowane systemy teleinformatyczne przechodzą przez łącza operatora telekomunikacyjnego i są przetwarzane przez serwer, którego właścicielem jest firma

eHost sp. z o.o.
ul. Cichockiego 13/6
24-100 Pulawy
NIP: 716-26-28-241, REGON: 432695915, KRS: 0000678655