Program ramowy
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej

Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Program Konferencji

Czwartek, 4 kwietnia 2019 r.

8.15 – 9.00

Rejestracja uczestników

Miejsce: Kampus Główny UKW, budynek F

9.00 – 9.15

Inauguracja – powitanie uczestników konferencji - Aula Mykotoksyn

9.15 – 10:00

Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Diagnoza psychologiczna – kliniczna versus psychometryczna

10:00 – 10:30

Wykład plenarny – prof. dr hab. Mariola Bidzan

Nadużycia diagnostyczne w obszarze psychosomatyki

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.30

Wykład plenarny – dr hab. Stanisława Steuden, ks. dr Paweł Brudek

Diagnoza egzystencjalnego wymiaru funkcjonowania osób w późnej dorosłości

11.30 – 13.15

Sesja plenarna I – PROCES DIAGNOSTYCZNY

Przewodniczenie – dr hab. Emilia Soroko

1. Czy możliwa jest kliniczna diagnoza objawów ostrzegawczych poprzedzających akty przemocy? – Michał Nowopolski, Marlena Banasik

2. Trudności diagnostyczne dotyczące osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów – Beata Pawlik

3. Postrzeganie objawów nadpobudliwości psychoruchowej i nieuwagi przez nauczycieli i rodziców dzieci z ADHD – Natalia Kajka

4. Znaczenie wskaźników psychospołecznych dla procesu diagnozowania komunikacji adolescentów z rówieśnikami – Elżbieta Napora

5. Metoda "pustego krzesła" w pracy klinicznej – Aneta Kozioł

6. Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga – czy zasadna jest ich ocena w populacji osób zdrowych? – Dorota Mącik

7. Formuły integrowania danych w psychologicznej diagnozie klinicznej – Emilia Soroko, Dominika Górska, Lidia Cierpiałkowska

13.15 – 14.15

Obiad

Sesja plakatowa

1. Diagnoza funkcjonowania psychospołecznego dziecka z chorobą Sanfilippo – Paulina Anikiej, A. Mański

2. Przywiązanie i poczucie tożsamości a symptomy zaburzenia osobowości borderline u osób uzależnionych od alkoholu: model mediacyjny – Ewa Wojtynkiewicz, Marcin Sękowski

3. Typy osobowości A i C w perspektywie Kołowego Modelu Metacech Osobowości: próba rekonceptualizacji i operacjonalizacji – Karolina Rymarczyk, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus

4. E-health, czyli nowoczesne technologie w służbie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych – Agnieszka Kruczek

5. Psychologiczne obszary funkcjonowania pilotów w lotnictwie cywilnym – Martyna Janicka, Agnieszka Kruczek

6. Zasoby osobiste a elastyczność w radzeniu sobie ze stresem osób chorych kardiologicznie – Katarzyna Góralska, Małgorzata A. Basińska

7. Czynniki istotne w diagnozie wypalenia sił pielęgniarek anestezjologicznych – Karolina Szatkowska

8. Osobowościowe predyktory elastyczności w radzeniu sobie ze stresem – Izabela Grzankowska, Agnieszka Kruczek, Małgorzata Basińska

14.15 – 15.15

Sesja plenarna II – DIAGNOZA PROBLEMÓW PSYCHOPATOLOGICZNYCH

Przewodniczenie –dr Ewa Wojtynkiewicz

1. Ocena neuropsychologiczna i przygotowanie pacjentów poddanych zabiegowi operacyjnemu mózgu z wybudzeniem – Julita Birska, Jacek Furtak, Marcin Birski, Dariusz Paczkowski, Michał Rymarski, Artur Kwiecień, Marek Harat

2. Możliwości diagnozy post-mortem osoby dorosłej. Studium przypadku z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego – Ewa Sygit-Kowalkowska

3. Uporczywe złożone zaburzenie żałoby: charakterystyka i pomiar – Marcin Sękowski, Dominika Wiśniewska, Ewelina Tąporowska

4. Badanie poczucia humoru w diagnozie wypalenia zawodowego nauczycieli – Agnieszka Kruczek

15.15 – 16.15

Dyskusja panelowa

Przewodniczenie – dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Dylematy diagnostyczne w pracy psychologa klinicznego

16.15 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45– 18.15

Sesja warsztatowa – budynek E, Kampus Główny UKW

1. Emocje i motywacje osób poddawanych diagnozie sądowo-psychologicznej

dr Ewa Sygit-Kowalkowska

2. Obraz ciała w praktyce klinicznej - możliwości i ograniczenia diagnozy

dr Anna Kobierecka-Dziamska

3. Diagnoza konfliktu wewnętrznego – wskaźniki w Rysunku Rodziny M. Braun-Gałkowskiej i ich interpretacja

dr Izabela Grzankowska

19.30

Bankiet – Restauracja Sowa, ul. Mostowa 4Piątek, 5 kwietnia 2019 r.

9.00 – 9.30

Wykład plenarny – Aula Mykotoksyn, budynek F – prof. dr hab. Alina Borkowska

Nowe obszary zastosowań diagnozy neuropsychologicznej

9.30 – 9.45

Referat Sonsora – Pracownia Testów Psychologicznych PTP Warszawa

Źródła informacji o narzędziach diagnostycznych – skąd wiemy, jakie testy stosować i dlaczego?

Joanna Stańczak

9.45 – 10.15

Wykład plenarny – dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. nadzw. UG

Nowe klasyfikacje zaburzeń: ICD 11 i DC:0-5 – zmiany w diagnozie dzieci

10.15 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Sesja plenarna III – METODY DIAGNOSTYCZNE

Przewodniczenie – dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. UKW

1. Ruminacja gniewu – charakterystyka konstruktu i jego pomiar – Małgorzata A. Basińska

2. Ruminacja gniewu w grupie osób uzależnionych od alkoholu – Agata Borzyszkowska, Małgorzata A. Basińska

3. Zastosowanie Skali Gerotranscendencji Larsa Tornstama w populacji osób starszych – Paweł Brudek, Stanisława Steuden

4. Inwentarz Żałoby Powikłanej – polska adaptacja – Karolina Ludwikowska-Świeboda

5. Hemoencefalografia jako metoda wspomagająca diagnozę neuropsychologiczną osób w stanie obniżonej świadomości – Anna Rasmus

6. Psychometryczne właściwości Skali Zarit Burden Interview – polska adaptacja – Karolina Szatkowska

7. Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem (KERS-14A) – wersja dla młodzieży – Izabela Grzankowska

12.15 – 12.30

Referat Sponsora – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk

Wielowymiarowa ocena rozwoju osobowości młodzieży w kontekście diagnozowania niedostosowania społecznego -Wojciech Błażek, Urszula Sajewicz-Radtke, Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter, Bartosz M. Radtke

12.30 – 12.40

Oficjalne zakończenie konferencji

12.40 – 13.30

Obiad

13.30 – 15.00

Sesja warsztatowa – budynek E

1. Interpretacja wyników w teście MMPI-2 – dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. nadzw. UKW

2. Podstawy interwencji kryzysowej – identyfikacja obszarów problemowych – mł. kpt. dr Anna Piórowska

3. Analiza QEEG w diagnozie neuropsychologicznej – dr Anna Rasmus

4. Psychologiczna opieka domowa – diagnoza potrzeb pacjenta chorego somatycznie i jego systemu rodzinnego –

mgr Karolina Szatkowska

5. Podstawowe kompetencje psychologa diagnosty – warsztat dedykowany uczniom 9 LO w Bydgoszczy z rozszerzeniem w dziedzinie psychologii – mgr Agata Borzyszkowska,Laura Klimczak

15.00

Zakończenie konferencji

Sponsorzy

Zapraszamy zainteresowanych sponsorów do kontaktu z komitetem organizacyjnym konferencji.

Sponsorzy

Logo PRacownia z Gdaska

Logo PRacownia z Warszaway

moja psychologia2

KONTAKT

Instytut Psychologii UKW
Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Biuro Komitetu Organizacyjnego
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Kliniczne Aspekty Diagnozy PsychologicznejImage
INSTYTUT PSYCHOLOGII UKW
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

tel. 575-600-240