ARCHIWUM 2017

I Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 9-10 marca 2017

0
Uczestników Konferencji
0
Wykładów Plenarnych
0
Wykłady Sponsorskie
0
Sesji Plenarnych
0
Referaty
0
Sesji Plakatowych

ORGANIZATORZY

Pracownicy i Doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Fundacja Salvus
Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej

Komitet Honorowy
Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
Prof. dr hab. Helena Sęk
Prof. dr hab. Roman Ossowski
Prof. dr hab. Jacek Paluchowski

Komitet Naukowy
dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. nadzw. UKW – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Mariola Bidzan , UG
dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. nadzw. UJ – Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej
Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, UAM
Prof. dr hab. Stanisława Steuden, KUL
Prof. dr hab. Janusz Trempała, UKW
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW
dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. UKW
dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadzw. UKW
dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw. UKW
dr hab. Beata Ziółkowska, prof. nadzw. UKW
dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW

Komitet Organizacyjny:
dr Izabela Grzankowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, UKW
dr Emilia Soroko, UAM
mgr Anna Piórowska – Przewodnicząca Rady Fundacji „SALVUS”
mgr inż. Krzysztof Piórowski – Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTP
mgr Martyna Janicka, UKW
mgr Agnieszka Kruczek, UKW
mgr Izabella Mróz-Konwińska, UKW
mgr Ewa Stępka-Tykwińska, UKW
mgr Karolina Szatkowska, UKW
Dominika Dąbrowska – Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej, UKW
Sylwia Herniak – Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej, UKW

Program Konferencji

Założenia programowe: czytaj więcej ...
Głównym założeniem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej jest integracja środowiska psychologów klinicznych wokół zagadnienia diagnozy klinicznej w odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące ze środowiska psychologów zajmujących się diagnozą. Celem wypełnienia swoistej luki w działaniach na rzecz kształtowania i realizowania standardów diagnozy klinicznej pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji poświęconej stricte temu zagadnieniu. Mamy nadzieję, że planowana konferencja będzie dopełnieniem Konferencji z Psychologii Klinicznej organizowanej przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu i pozwoli na szeroką wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie diagnozy klinicznej w różnych obszarach zastosowania między psychologami klinicznymi - przedstawicielami nauki i praktykami, z całej Polski. Kolejnym założeniem organizatorów jest, aby planowane wykłady, sesje i warsztaty pozwoliły uczestnikom na podwyższenie kompetencji, co z kolei może przynieść efekt w postaci wzrostu jakości usług świadczonych przez tę grupę psychologów. Potrzeba refleksji nad klinicznymi aspektami diagnozy psychologicznej jest w założeniach organizatorów traktowana jako postulat kierowany zarówno pod adresem teorii naukowej, jak i praktyki społecznej. Ma podkreślić tym samym związek pomiędzy teorią, która nadaje sens praktycznemu działaniu a praktyką społeczną, która weryfikuje teorię.
WARSZTATY
Zapraszamy do zapoznania się z opisem treści warsztatów.

sponsorzy

sponsprzy

Informacje organizacyjne

Miejsce Konferencji: Collegium Copernicanum UKW, ul. Mikołaja Kopernika 1, Bydgoszcz

Szanowni Państwo! Informujemy, że uczestnicy konferencji po okazaniu identyfikatora mogą korzystać z parkingu przy campusie głównym UKW przy ul. Chodkiewicza 30 oraz przy Instytucie Matematyki UKW przy ul. Weyssenhoffa 11 w Bydgoszczy.

Uczestnictwo:
Przewidujemy trzy możliwe formy uczestnictwa: czynne z wygłoszeniem referatu, czynne z prezentacją posteru oraz bierne.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie referatów w formacie Power Point, z przewidzianym czasem wystąpienia na około 10 – 12 minut.
Obowiązującym formatem posterów jest arkusz B1.

OPŁATA KONFERENCYJNA:
(obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przekąski i napoje w trakcie przerw)

Opłaty  I termin – do 10 grudnia 2016   II termin – do 15 stycznia 2017   Podczas konferencji 
 Pracownicy naukowi 
 Psychologowie praktycy 
320 zł 360 zł 400 zł
Doktoranci 220 zł 260 zł 300 zł
Studenci 180 zł 180 zł 200 zł
 Opłata za udział w bankiecie  100 zł 100 zł 100 zł


Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Fundacji SALVUS w BGŻ BNP PARIBAS
Nr 1020 3000 4511 1000 0004 2742 30
O przyjęciu na konferencję uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 05 lutego 2017 r.


Image
INSTYTUT PSYCHOLOGII UKW
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

tel. 575-600-240